Een padelbaan in Kraainem: stof voor discussie!

Op de agenda van de gemeentelijke commissie “Vrije Tijd” van 29 maart stond een discussie over de renovatie van de sportinfrastructuur in de sporthal (Patronaatsstraat). Momenteel kunnen de inwoners van Kraainem er talrijke recreatieve en sportieve activiteiten beoefenen.

In deze context was het zinvol na te denken over de noodzakelijke herstellingen/renovaties en over de mogelijkheid om nieuwe sportactiviteiten aan het aanbod toe te voegen; dit had tijdens het eerste deel van de commissie moeten gebeuren (zie hier de dagorde).

De diensten hadden vervolgens een dossier over het onderwerp padel in Kraainem voorbereid om het debat te openen over de voor- en nadelen van de aanleg van één of meer padelvelden.

Helaas verliep de commissie niet volgens de geplande agenda, omdat de voorzitter (Alain Van Herck, DéFi) het eerste deel van de agenda was “vergeten”. Het door het “Vrije Tijd”-team opgestelde padel-dossier werd vervolgens niet besproken, aangezien de voorzitter als eerste vraag aan de leden had gesteld: “Welke van de drie mogelijke locaties kiest u om een padelveld te installeren?”

De leden van de meerderheid (PK-KU) waren van mening dat de zaken in de juiste volgorde moesten worden afgehandeld. Alvorens een mogelijke locatie te kiezen, moet eerst een beslissing worden genomen over het al dan niet aanleggen van een padelveld op deze locatie, een afweging die in het meerjarenplan is voorzien. Dit kan alleen worden gedaan door rekening te houden met alle betrokken aspecten:

  • Het doelpubliek en de verwachte bezittingsgraad
  • Het padel-aanbod dat al beschikbaar is in de omgeving
  • Het type padelveld: binnen/buiten
  • De overlast (visueel, lawaai, enz.)
  • De ligging: de baan zou idealiter een bestaande infrastructuur moeten vervangen, omdat in het kader van het klimaatplan wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke beperking van niet-afwaterende oppervlakken (er mag geen sprake zijn van vervanging van gras door beton)
  • De kosten en de prioriteit in vergelijking met andere renovaties/reparaties

Kortom, een interessante en belangrijke reflectie, nodig om de juiste beslissing te nemen.

Wij kijken dan ook uit naar de volgende commissie om deze kwestie op een constructieve manier te kunnen behandelen!