Ondanks de Covid-crisis, een budget onder controle en bemoedigend voor 2021

1. Een consequente begroting

  • In Kraainem werd de begroting voor het jaar 2021 gepresenteerd op de gemeenteraad van 29 december. Zonder grote verrassing zal deze de gevolgen van het jaar 2020 dragen, met zijn ongekende sanitaire en economische situatie. En zonder de impact van de crisis te minimaliseren, wordt met een zeker vertrouwen uitgekeken naar onze financiële toekomst.
  • Schepen van Financiën en burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) geeft aan dat “het meerjarenplan 2020-2025 dus verder kan worden uitgevoerd in een relatief serene context, alhoewel door de Covid-crisis bepaalde geplande investeringen wat achter lopen of zijn aangepast.”
  • We zullen tevens aandacht moeten besteden aan de sociale situatie in 2021. Ook al zijn ze al heel reëel, de gevolgen van de crisis zullen vooral in 2021 voelbaar zijn. Het aantal faillissementen en het verlies van banen zal mogelijks toenemen. Het spreekt voor zich dat de gemeente, als toezichthoudende overheid, het nodige zal doen om zijn maatschappelijke taken te vervullen” aldus de burgemeester.
  • Sinds begin november 2020 heeft Kraainem-Unie/Pro-Kraainem, die de meerderheid vormt, de hand uitgestoken naar de oppositie om constructief samen te werken aan het meerjarenplan voor 2021 en suggesties te doen (via ondermeer een simulatietool, 2 commissies financiën). Dit is nieuw in Kraainem: tijdens de vorige legislaturen heeft de oppositie daar nooit de kans toe gekregen! “Ik betreur ten zeerste dat de oppositie, net als in december 2019, daar niet is op ingegaan. Aangezien we geen bemerkingen noch suggesties van de oppositie hadden ontvangen konden we er vanuit gaan dat ze met het voorstel van het meerjarenplan akkoord gingen. Maar de oppositie heeft, weer zoals in december 2019, lastminute bemerkingen geformuleerd tijdens de gemeenteraad waarvan ze maar al te goed wisten dat deze niet tijdens de sessie konden worden behandeld.  Dit is spijtig. Ons crédo is steeds geweest om een constructieve en transparante houding ten aanzien van de oppositie aan te nemen en we zullen dit blijven doen.” 

2. Een nieuw platform voor lokale handelaars en horeca, en een ‘Kraainem Bon’ voor de inwoners

Aan de inkomstenzijde worden de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing ten opzichte van het voorgaande jaar gehandhaafd op respectievelijk 7,5 % en 598 opcentiemen. Dit zal helpen om de schuld en de terugbetaling van de schuld onder controle te houden. “We hebben tevens een Covid-19 budget kunnen voorzien, waarvan een deel zal worden gebruikt om een ‘Kraainem-bon’ uit te geven voor de inwoners – te besteden in buurtwinkels en lokale horeca – alsook een platform op te zetten om lokale uitgaven aan te moedigen“, zegt André Ivansky (gemeenteraadslid Kraainem-Unie), die aan de basis ligt van dit initiatief. “Het platform zal begin 2021 worden ontwikkeld en de lancering is gepland tegen de lente” verduidelijkt Marie-France Constant (Kraainem-Unie), die verantwoordelijk is voor ondermeer ICT en alles wat Smart is in de gemeente Kraainem.

3. Een druk programma in 2021

Intussen worden de investeringen op alle gebieden voortgezet, maar altijd met de nodige voorzichtigheid. Johan Forton (Kraainem-Unie), die naast schepen van patrimonium ook de functie van schepen van mobiliteit en openbare werken heeft opgenomen sinds november 2020, volgt tevens mogelijke subsidies zeer nauw op met de relevante instanties (Vlaams Gewest, Provincie, Intercommunales …).

Talrijke infrastructuurwerken zijn gepland: naast het voortzetten van de renovatie van straten en voetpaden (waar mogelijk samen met Proximus bij het uitbreiden van hun glasvezelnetwerk), worden ook de plannen van de Werken aan de Ring (vb. in verband met het knippen van de R22, de Woluwelaan) en de geplande werken aan het Vierarmenkruispunt nauw in de gaten gehouden. Ook al vinden deze werken niet plaats op het grondgebied van Kraainem, en liggen deze in handen van bovengemeentelijke instanties zoals het Agentschap Wegen en Verkeer of de Vlaamse Overheid, kunnen ze toch een grote impact hebben op de levenskwaliteit van de bewoners” verduidelijkt schepen Johan Forton.

Ook het patrimonium van Kraainem zal in 2021 de nodige aandacht krijgen. Op het programma staan ondermeer de voltooiing van de Agora-zaal, de start van de renovatie van de Hoeve Van Deuren, het renoveren van het vroeger politiecommisariaat PWA, het onderhoud van het kasteel jourdain en de serre.

“We hebben dus nog heel wat werk te doen in onze mooie gemeente. De huidige context mag ons niet afremmen, maar moet ons juist aansporen om rigoureus en positief te werk te gaan”, besluit de burgemeester Bertrand Waucquez