“Curieuze Neuzen”, een onderzoek door en voor burgers

Niet minder dan 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen krijgen de kans om de luchtkwaliteit te meten (bekijk de kaart). Dit gebeurt door een eenvoudige meetopstelling op te hangen aan een raam van hun woning, appartement of gebouw. Gedurende de volledige maand mei wordt de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer.

Dit onderzoek zal duidelijk maken in welke mate we worden blootgesteld aan NO2. Zo kunnen we beter inschatten wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Dat dergelijke metingen op zo’n grote schaal worden uitgevoerd, is een internationale primeur.

 

Hoe werkt dit concreet?

De meting start op 28 april om 13 uur. Elke deelnemer brengt een meetbord aan op een raam op de eerste verdieping aan de straatzijde. Twee meetbuisjes worden aan de binnenkant van het meetbord bevestigd.

De meting stopt op 26 mei. De meetborden worden verwijderd en de twee meetbuisjes worden onmiddellijk teruggestuurd voor een analyse door wetenschappers.

Het meetresultaat wordt eind september verwacht.

Om meer over het onderzoek te weten: www.curieuzeneuzen.be