Gemeenteraad van 27 maart 2018

Er is een vergevorderd plan van Sint-Lambrechts-Woluwe en het Brusselse gewest om naast Kraainem metro een parkeergarage voor meer dan 1000 auto’s te bouwen. Volgens het dossier dat Kraainem-Unie is gaan inzien staat er in de plannen dat er geen mobiliteitsprobleem zal ontstaan daar de Wezembeeklaan een “vierbaansweg” is (terwijl het stuk tussen de metro en de ring in werkelijkheid een overbelaste tweebaansweg weg is). Op de vraag van Kraainem-Unie welke stappen de gemeente Kraainem omtrent de mobiliteitsproblematiek heeft genomen kon de schepen van mobiliteit, Olivier Joris, geen duidelijk antwoord geven: ‘hij zal een lid van het gemeentepersoneel opdragen om hierover contact te zoeken met Sint-Lambrechts-Woluwe’ en hij gaf daarnaast nog wat uitleg over de parking van 200 plaatsen die er voorlopig wordt aangelegd, naast de kwestie dus. Kraainem-Unie heeft hem uitgelegd dat het zijn taak als schepen is om zelf een constructieve dialoog aan te gaan met het Brussels Gewest, Vlaanderen en Sint-Lambrechts-Woluwe zodat ook Kraainem zijn positie betreffende de mobiliteit kan verdedigen en heeft gewezen op de hoogdringendheid om dit dossier van dichterbij te bestuderen.

In Vlaanderen wil men weten hoe het met de luchtkwaliteit per gemeente is gesteld. Hiertoe heeft men een grootscheeps regionaal onderzoek gestart: 20.000 mensen doen nu mee aan het zg. CurieuzeNeuzen project dat uitgaat van een aantal organisaties en universiteiten. Die 20.000 krijgen allen een simpel meetapparaatje, bevestigen dat aan hun huis, en leveren de resultaten na een tijdje in. De wetenschappers doen de rest. De gemeente Kraainem is officieel zeer enthousiast over alles wat “groen” is. Zo had Mevr. Caprasse in haar tijd nog het burgemeestersconvenant over CO2 uitstoot getekend. Vandaar dat Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) hierover een punt op de agenda wil zetten, om de mensen die in Kraainem meedoen aan dit project een officieel steuntje in de rug te geven en evt. hun kosten te vergoeden (10 €) – zoals in andere gemeenten reeds is gebeurd. Hier moet de gemeenteraad eerst over stemmen (of het überhaupt op de agenda kon worden geplaatst). Met 10 tegen 8 komt het erdoor, maar dan beweert Union plots dat dit een zaak voor het college van burgemeester en schepenen is en niet voor de gemeenteraad. De schepen voor milieu, Elisabeth de Foestraets, meldt dat “er andere systemen bestaan om de luchtkwaliteit te meten”. Het een sluit het andere niet uit, maar meer details heeft ze niet willen geven.

Dan is daar de officiële evaluatie van het werk van de gemeentesecretaris. Die evaluatie is positief, blijkt uit de stukken die aan de gemeenteraadsleden zijn gestuurd (elektronisch tegenwoordig, via een beveiligd systeem). Er ontbreekt echter een document, juist dat waarin de evaluator zijn expliciete mening geeft. Dat was te gevoelig om beschikbaar te maken (zelfs via een beveiligd systeem??) en de raadsleden hadden naar het gemeentehuis moeten komen om dat stuk in te zien. De oppositie onthoudt zich van stemming, niet omdat men een probleem heeft met de gemeentesecretaris, maar omdat er alweer gestemd wordt op basis van onvolledige informatie.

Dan mag de gemeenteraad kennis nemen van de eindelijk besloten herschikking van de bevoegdheden van de individuele schepenen (na meer dan 2 jaar ruzie binnen Union). Dit is op zich zelf goed nieuws. Nu blijkt echter dat Thierry Van de Plas ook weer schepen met bevoegdheden is. Herinner u dat hij in 2014 door zijn partij is uitgestoten en door het college ontdaan is van zijn functies (maar met zijn volle schepenwedde). Carel Edwards (Kraainem-Unie) en Luc Timmermans (Open) vragen wat er in deze zaak dan wel veranderd is dat het college terugkomt op zijn beslissing van 2014. Hier komt geen antwoord op (“het is zo besloten” legt Mevr. Caprasse uit, die waarneemt voor Mevr. Cardon). Maar dan komt Thierry Van de Plas zelf uitleggen dat de Opperrabbijn van Brussel het hiermee eens is. Edwards legt uit dat a) de Opperrabbijn van Brussel niets te zeggen heeft in de gemeente Kraainem, en b) dat hij het besluit op zich niet aanvecht maar graag wil horen wat er aan ten grondslag ligt. Dit blijkt een vertrouwelijke en interne zaak van het college te zijn, zo vertrouwelijk dat de opperrabbijn van Brussel wel is geraadpleegd maar de gemeenteraad niet.

Er zijn andere punten die voor het leven van de bewoners belangrijker zijn maar daarom nog niet beter voorbereid of onderbouwd.

Zo hebben eigenaars van een stuk grond aan de Wilde Rozenweg (Pikdorenveld) hun beroep tegen de Deputatie [openbare zitting van 2018-01-16 en beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 2018-02-27] gewonnen om daar een bouwgrond met immobiliënproject van te maken. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist niet verder in beroep te gaan, dit tot groot onbegrip van Kraainem-Unie en Open. Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) stelt dat dit een gevaarlijk precedent is voor de toekomst van de velden tegenover de supermarkten, een begeerde prooi van immobiliën speculanten, en doet een pragmatisch voorstel om zich niet zomaar neer te leggen bij de beslissing en alternatieve pistes te bestuderen (negotiatie met de eigenaars om planschade te bepalen / de deputatie contacteren die volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen ‘een andere beslissing’ moet nemen / toch evalueren in cassatie te gaan). Het college van burgemeester en schepenen gaat daar niet verder op in. Na de blunder met de vergunning voor het oude postkantoor hadden wij beter verwacht van de gemeente.

De opname van de debatten tijdens de gemeenteraad kwam opnieuw aan bod. Dit is een punt die nu namelijk in het nieuwe gemeentedecreet wordt vermeld. Kraainem-Unie heeft reeds verschillende keren aangedrongen op dergelijke opnames zodat de notulen correct de debatten zouden reflecteren en om uiteenlopende interpretaties te vermijden. Ook deze keer werd het voorstel geweigerd: het huishoudelijke reglement moet namelijk worden aangepast en volgens Union is dit niet opportuun tijdens een verkiezingsjaar. De voorzitter van de gemeenteraad stelt voor dit opnieuw te bespreken tijdens de gemeenteraad van januari 2019.

Wat de governance betrof kon deze gemeenteraad beter:

  • documenten ontbraken zodat de oppositie niet alle informatie voorhanden had om een beslissing te kunnen nemen
  • documenten waren niet vertaald in het Nederlands zodat geen geldige beslissing kon worden genomen door de gemeenteraad
  • documenten die op voorhand werden gedeeld tussen de gemeenteraadsleden bevatten foute informatie die tijdens de zitting moest worden rechtgezet.

Volgende gemeenteraad: 24 april 2018