PERSBERICHT

Bertrand Waucquez (burgerlijst Kraainem-Unie) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Kraainem en heeft op vrijdag 22 februari de eed afgelegd.

Door zijn benoeming als burgemeester kan een andere verkozene van Kraainem-Unie, Johan Forton, schepen worden. Het college is nu volledig en evenwichtig samengesteld. De verschillende profielen vullen elkaar mooi aan om de gemeente goed te besturen. De bevoegdheden zijn reeds in onderlinge afspraak verdeeld, rekening houdend met de sterke kanten van elke schepen.

Kraainem-Unie werd in 2012 in het leven geroepen om de kiezers de mogelijkheid te bieden om op een tweetalige lijst te stemmen, die komaf wilde maken met het communautaire gekibbel zodat prioritaire punten konden aangepakt worden die veel te lang waren verwaarloosd. Door een coalitie te vormen met de eveneens tweetalige lijst van de vorige burgemeester, respecteert het nieuwe team de keuze van de meerderheid van de bevolking die gestemd heeft voor een logica van samenwerking, en wenst daarbij de belangen van alle burgers te behartigen. Respect voor de taalfaciliteiten en Vlaamse identiteit kunnen perfect samengaan.

 

luc_timmermans@hotmail.com

dorothee.cardon@hotmail.com

bertrand.waucquez@kraainem.be

carel.edwards@gmail.com