Ringfietspad: verzoek aan het Vlaams gewest om alternatieven te overwegen!

Het gaat over het nieuwe fietspad van het Vlaams gewest dat het Vierarmen kruispunt moet verbinden met de E40. Zoals de plannen nu liggen zal dit fietspad op een zeker moment niet de ring volgen maar wel de Jagerslaan, de Heidekruidenlaan en de Mechelse Steenweg. Ook al is de gemeente geen directe partner in dit project heeft zij haar bezwaren kenbaar gemaakt in een motie van de gemeenteraad. Deze verzet zich tegen:

  • Mogelijke onteigeningen voor bewoners van de Mechelse Steenweg en de Jagerslaan;
  • Een gevaarlijke scheiding van voetgangers en fietsers op het nieuwe tracé;
  • Een zodanige vernauwing van de weg dat vrachtwagens of bussen elkaar niet meer kunnen kruisen

De gemeente heeft het Vlaams gewest formeel verzocht om alternatieven van het tracé te bestuderen, mat name een optie langs de ring.
In dit stadium zijn de landmeters van het Vlaams gewest bezig met het vaststellen in de betrokken straten van waar de grens tussen privé en publiek domein precies ligt. De bewoners zullen allen individueel op de hoogte worden gebracht van de voorlopige conclusies begin 2023.

Meer info op de website van Werken aan de Ring