Overstromingen in Kraainem-Noord

De gemeente heeft in 2009 het hele netwerk (drinkwater en riolering) verkocht aan Vivaqua voor twee keer niks (1.1 miljoen) op voorwaarde dat Vivaqua “onmiddellijk” op het grondgebied van Kraainem “één of meerdere regenwaterbekkens” ging bouwen. Daar is bijna niets van in huis gekomen, en het College (MR/CdH/DéFI) heeft nooit echt gereageerd op deze contractbreuk. Andere bewoners in hoger gelegen delen van de gemeente hebben nu ook overstromingen – ook daar kunnen bepaalde delen van de riolering het niet meer aan en/of zijn ze beschadigd.

 

Wat gaat Kraainem-Unie daaraan doen?

Mooie beloften maken vóór de verkiezingen? Miraculeuze oplossingen voorstellen?
Neen. Dat laten wij aan anderen over. Voor ons is de eerste stap een proactieve relatie met De Watergroep (de opvolger van Vivaqua) en Aquafin, om desnoods gemeentegeld te investeren in oplossingen voor deze problemen. Vergeet u niet dat Union al jaren plannen heeft voor een nieuw gemeentehuis van minimaal 7 miljoen. Daar is wel geld voor, maar niet voor basisgaranties voor infrastructuur waaronder riolering? Kraainem-Unie wil dat geld anders besteden.
De huidige situatie is trouwens ook het resultaat van te veel beton, omdat ieder gebouw, ieder huis dat wordt neergezet de natuurlijke afwatering vermindert, en bijgevolg het regenwater niet meer in de grond loopt maar in de (ontoereikende) riolering op weg naar Noord Kraainem. En het klimaat verandert, dus minder wordt het niet.
Kraainem-Unie vecht al 6 jaar in de gemeenteraad (zie onze interventies) voor een duurzaam milieubeleid en om te vermijden dat agrarische velden worden omgetoverd tot bouwgronden. Het wordt tijd dat de betonwoede in Kraainem gaat luwen, en dat er gekozen wordt voor duurzame projecten, zowel qua waterbeheersing als ruimtegebruik.

Stand van zaken op 12/10/2018

Contactpersonen voor dit dossier:

Philippe Blockmans
Philippe Blockmans
Anja Vermeulen
Anja Vermeulen
Bertrand Waucquez
Bertrand Waucquez