Hoogtepuntenten van de gemeenteraad van 31 mei 2022

Deze eerste vergadering van de gemeenteraad, na twee jaar op afstand te hebben gewerkt, is vlot verlopen en de agenda is efficiënt afgehandeld.

De gemeenteraad begon met een aantal administratieve punten, waaronder de goedkeuring van de rekeningen van de kerkfabrieken van de parochies Saint-Pancrace en Saint-Dominique en de notulen van de commissies financiën en vrije tijd van maart 2022.

De gemeenteraad nam vervolgens kennis van de agenda’s van diverse intercommunalen waarin vertegenwoordigers van Kraainem zetelen: De Kleine Eigenaar, Krediet voor Sociale Woningen, Elk zijn Huis, De Lijn, Ethias, Interza en Iverlek.

Vervolgens werd het project mbt de uitbreiding en renovatie van de Nederlandstalige gemeenteschool besproken, en de gemeenteraad keurde de officiële subsidieaanvraag goed. Deze subsidies vertegenwoordigen een bedrag van 3,7 miljoen euro op een totaal van 7 miljoen euro voor het gehele project. Het project omvat de verbouwing van de huidige containers tot permanente klasruimtes, de afbraak/verbouwing van sommige lokalen en de grondige renovatie van andere.

In antwoord op vragen uit de vorige gemeenteraad verklaarde de schepen voor ecologische transitie, Marie-France Constant (Kraainem-Unie), dat er in 2021 50 subsidieaanvragen voor elektrische fietsen (positief) zijn behandeld en dat dit aantal voor 2022 al op 26 staat.

De bijeenkomst werd afgesloten met mondelinge vragen van de gemeenteraadsleden. Raadslid Olivier Joris (Pro Kraainem) vraagt of de gemeente een receptie zou kunnen organiseren naar aanleiding van de nationale D2 titel van de handbalclub van Kraainem. Schepen van Sport Anne-Charlotte Sala (DéFi) is hier voorstander van en antwoordt dat dit met de diensten en het college zal worden besproken.

Alain van Herck (Défi) sprak over de aanleg van glasvezel in de gemeente. Hij suggereert dat Kraainem een “testgemeente” zou zijn voor dit project en dat dit enkele kinderziekten zou verklaren, met name bij de organisatie van de herstellingen van de voetpaden. Veel burgers zouden ontevreden zijn volgens hem.
Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) heeft de situatie rechtgezet. Hij legt eerst en vooral uit dat Kraainem helemaal geen testgemeente is voor het glasvezelproject, bijna een miljoen huizen in België zijn reeds aangesloten op de glasvezel (ongeveer 16%).
Een bijzonderheid in onze gemeente is dat Kraainem gebruik maakt van de voor dit project noodzakelijke openingen in de voetpaden om een groot aantal van die voetpaden te herstellen, waarbij geprofiteerd wordt van een synergie-effect. Goed uitgevoerd werk is de regel, beschadigde of slecht herstelde voetpaden zijn de uitzondering. Elk werf wordt gecontroleerd door de aannemer, Proximus en de gemeente. Elke klacht die wordt ingediend, wordt onderzocht en opgelost. De burgemeester wijst erop dat er op dit moment geen openstaande klachten zijn en moedigt iedere burger aan om zo nodig een klacht in te dienen.
Sara Crucifix spreekt over de klachten in de buurt van het café “Le petit Monico”. Deze betreurt het regelmatige nachtlawaai – binnen en op straat – tijdens de talrijke feesten die er worden georganiseerd. Volgens de buren heeft het café een speciale vergunning om tot 1 uur ’s nachts te werken. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) bevestigt het bestaan van het probleem, maar zegt dat de uitbater niet over een speciale vergunning beschikt. In de nabije toekomst is een ontmoeting met de uitbater gepland.

Naar aanleiding van een verzoek van Françoise De Vleeschouwer (DéFi) over de vooruittgang van het dossier “Fluvius tweetaligheid“, gaf burgemeester Bertrand Waucquez een duidelijk overzicht van de vorderingen van de afgelopen weken. Hij heeft een ontmoeting gehad met de 5 andere burgemeesters van de gemeenten met faciliteiten, die één van hen (de burgemeester van Wemmel) hebben aangewezen voor een ontmoeting met Fluvius. Bertrand Waucquez nam ook deel aan deze vergadering, die plaatsvond op dezelfde dag als de gemeenteraad.
Het goede nieuws is dat Fluvius heeft gevraagd om de website vanaf het najaar 2022 tweetalig te maken. Tot dan stellen zij een tijdelijke oplossing voor met een “google vertaal”-knop die relatief goed lijkt te werken. Dit is zeker een stap in de goede richting. Wat individuele documenten en telefonische vragen betreft, is Fluvius van plan om dezelfde procedures te volgen als andere intercommunales in het kader van de faciliteitengemeenten. Alle inwoners die hun documenten in het Frans wensen te ontvangen, zullen deze ook in het Frans ontvangen, en het verzoek moet slechts om de 4 jaar worden ingediend. De situatie evolueert gunstig maar is nog niet perfect, en de bewoners worden aangemoedigd eventuele problemen te melden zodat de situatie zo nodig kan worden gecorrigeerd.

Volgende gemeenteraad: 28 juni 2022 om 19 uur