Hoogtepunten van de gemeenteraad van 28 april 2020

Op 28 april vond in Kraainem de eerste gemeenteraad per videolink plaats. Alle raadsleden plus de algemeen directeur en een ambtenaar van de provincie waren (thuis) aanwezig. De voorzitter Luc Timmermans (Pro-Kraainem) was “host” en is rustig te werk gegaan, waardoor alles vlotjes is verlopen.

Eerst moeten vier dringende punten worden gestemd:

 • Er is 250.000 EUR nodig om aanvullende geluidschermen te laten plaatsen langs de Ring door het Agentschap Wegen en verkeer (AWV). Dit moet snel gebeuren omdat AWV zich hierover had bedacht maar door de burgemeester alsnog overtuigd werd om dit werk samen met de gemeente uit te voeren.
 • Bekrachtiging van een politieverordening voor digitaal vergaderen van de gemeenteraad – dit laatste binnen het kader van de veiligheidsvoorschriften rond Covid 19.
 • Bekrachtiging van een verbod op evenementen in de gemeente van meer dan 100 personen, tot eind augustus 2020
 • Bekrachtiging van een budget van 100.000 EUR voor aanschaf mondmaskers voor de bevolking. Dit bedrag wordt niet in één keer uitgegeven maar staat de administratie toe om snel te kunnen reageren naargelang de situatie, zonder dat de gemeenteraad hiervoor bijeen moet worden geroepen om een budget goed te keuren.

Uit een interventie van DéFI (Alain van Herck) blijkt al snel dat de maatregelen die in het kader van Covid-19 voor de bevolking worden genomen niet uit de koker van de oppositie komen. Hij vindt dat de maatregelen te snel en te emotioneel werden genomen. Als het aan hem had gelegen had Kraainem moeten wachten om bestellingen van mondmaskers te plaatsen. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) heeft een andere mening: het is nu juist eigen aan crisissituaties dat je niet wacht tot je overspoeld wordt met problemen maar dat je anticipeert voor het geval dat. Inmiddels is reeds sinds begin april een eerste batch maskers uitgedeeld aan medisch en verzorgend personeel in de gemeente. Stoffen maskers zijn besteld en worden zeer binnenkort uitgedeeld aan de bevolking.

Goedkeuring van de notulen en zittingsverslag van de vorige vergadering: Pro Kraainem – Kraainem-Unie vindt het onjuist dat het zittingsverslag geen melding maakt van handelingen binnen de gemeenteraad nadat de oppositie tijdens de vorige gemeenteraad boos de zaal had verlaten (voor de tweede keer op minder dan een jaar tijd). De vergadering is nl. normaal afgemaakt met de overblijvende gemeenteraadsleden. De algemeen directeur is niet enthousiast maar houdt zich aanbevolen voor een tekstontwerp om de zaak te herzien.

Een belangrijk punt betreft 250.000 EUR die wordt gereserveerd om zelfstandige kleinhandelaars en horeca-uitbaters in de gemeente te steunen die wegens Covid-19 in maart hebben moeten sluiten. Dit is steun die boven op regionale of federale maatregelen komt en dient om snel plaatselijk economisch leed te lenigen. De beslissing van de gemeenteraad omvat de criteria en de regels die van toepassing zijn. Het gaat om 1.250 EUR per zaak (horeca of andere gesloten zaak) en 300 EUR per voltijdse en bij RSZ ingeschreven werknemer (meer details).

Schepen Forton (Kraainem-Unie) betreurt het dat schepen Simon (DéFI) op de site en de Facebook pagina van zijn partij beweert dat dit allemaal dankzij hem mogelijk is gemaakt. Afgezien van het feit dat dit niet juist is hekelt Forton het gedrag van Simon als onethische politieke recuperatie, een verkozen mandataris onwaardig. Ook de voorzitter dringt aan op meer voortgang in het opstellen van een deontologische code voor alle mandatarissen en personeel om hier een eind aan te maken. Dit is bovendien een wettelijke vereiste van het Decreet Lokaal Bestuur.

Buiten een aantal administratieve punten die snel geregeld worden is er een probleem met de toepassing van de taalwetgeving. Bewoners die gebruik moeten maken van het Omgevingsloket (bijv. voor bouwvergunningen) mogen dit doen in de taal van hun keuze. In de praktijk blijkt het tegenwoordig gedigitaliseerde systeem alleen antwoord te geven in het Nederlands. De gemeenteraad beslist unaniem dat de dienst Stedenbouw van de gemeente erop moet toezien dat de taalwetgeving correct wordt toegepast. Het probleem ligt echter meer in het (gewestelijke) digitale systeem, dat geen Franse antwoorden voorziet, dan bij de gemeente. De algemeen directeur deelt mee dat hieraan door haar en collega’s in andere faciliteitengemeenten reeds gewerkt wordt. De vertaling binnen het systeem zou in 2020 rond moeten zijn maar heeft vertraging. Zij kondigt aan dat verdere stappen hierover gaande zijn.

Raadslid Sala (DéFI) heeft een voorstel ingediend voor alle inwoners die een familielid hebben verloren aan Covid19 en die door de omstandigheden niet op een waardige manier afscheid hebben kunnen nemen. Zij stelt voor dat de gemeente aan de betrokkenen een boom aanbiedt als gedenk gebaar. Deze kan dan gepland worden in een tuin of, indien men geen tuin heeft, op een andere plaats in de gemeente. Het voorstel wordt goedgekeurd maar de meerderheid onthoudt zich; men is in principe voor, maar er zijn te veel onduidelijkheden over de praktische invulling om daar nu reeds in de gemeenteraad over te kunnen stemmen. Dit zou eerst door het college rustig in kaart moeten worden gebracht.

Raadslid Edwards (Kraainem-Unie) heeft een vraag ingediend om te weten wat de gemeente nu in feite gedaan heeft sinds het begin van deze crisis om de bevolking te beschermen en te helpen.

Burgemeester Bertrand Waucquez antwoordt als volgt:

 • 10.000 chirurgische maskers werden besteld op 18 maart die op verschillende momenten zijn aangekomen, op 16 april werden de laatste ontvangen. Deze zijn bestemd voor en werden reeds gedeeltelijk uitgedeeld aan de medische en zorgsector (dokters, verpleegster, OCMW …) in Kraainem. Een deel ervan gaat ook naar de apothekers.
  • 200 chirurgische maskers en 150 stoffen maskers werden als geschenk ontvangen eind maart van burgers
  • 200 stoffen maskers werden ontvangen mid-maart van vrijwillige naaisters van Kraainem. o.a. voor medewerkers gemeente en depot, scholen en politie
 • De bestellingen voor stoffen mondmaskers voor de burgers zijn op 22 april gelanceerd, zij worden aangeleverd door verschillende leveranciers om risico’s te spreiden. Doel is dat iedere burger boven de 12 jaar die een masker nodig heeft er één zal ontvangen. De eerste leveringen worden eind deze week verwacht en de distributie begint zodra de eerste maskers beschikbaar zijn.
 • Heeft iedereen een mondmasker tegen 3 mei? Neen, maar er zijn ook andere pistes (o.a. via sociale netwerken zoals Facebook Coromaskskraainem) indien men dringend een mondmasker nodig heeft. Binnen de volgende dagen komt een duidelijke communicatie op de gemeentelijke website en een brief in alle brievenbussen. Wie is prioritair? Die mensen die social distancing moeilijk kunnen respecteren, die volgende week gaan werken of openbaar vervoer nemen.
 • Maatregelen genomen voor de handelaars die open zijn gebleven: affiches werden in handelszaken geplaatst, plexiwanden werden geïnstalleerd om klanten en handelaars te beschermen, CO2 meters werden uitgedeeld om de luchtkwaliteit in de lokalen te meten en ervoor te zorgen dat ze voldoende worden geventileerd, een belangrijke maatregel in de strijd tegen het corona-virus.
 • Voor senioren en kwetsbare groepen: contact werd opgenomen met de 80 plussers, die allen werden opgebeld en, indien geen antwoord, een brief gekregen.
 • Kraainem Solidair: dit platform werd opgezet om vrijwilligers en hulpzoekenden samen te brengen en een zekere coördinatie mogelijk te maken.
 • Een ‘speciale editie Corona’ van de gemeentelijke krant werd in alle brievenbussen verspreid
 • Een regelmatige nieuwsbrief per email wordt rondgestuurd om de burgers aan te moedigen regelmatig de website van de gemeente te bezoeken, die dagelijks wordt bijgewerkt.
 • Er was een tekening-actie door kinderen voor oudere burgers (de tekeningen werden steeds eerst in quarantaine geplaatst).
 • Een triage systeem werd opgezet om verdachte Covid-19 gevallen te onderzoeken en indien nodig naar een hospitaal te sturen. Het gaat om een samenwerking met de gemeente Wezembeek-Oppem en de lokale huisdokters.
 • Samenwerking met het schakelzorgcentrum in Vilvoorde: om de druk op hospitalen te verlichten kan dit centrum patiënten ontvangen die voldoende genezen zijn om het hospitaal te verlaten maar niet voldoende om reeds naar huis te kunnen terugkeren.

Er is natuurlijk nog veel meer te doen, en de burgemeester pleit ervoor om proactief te blijven werken om de bevolking te helpen en te beschermen.

De volgende gemeenteraad is gepland voor 26 mei om 19:00