Hoogtepunten uit de gemeenteraad van 28 mei 2024

Praktisch de hele agenda wordt met unanimiteit goedgekeurd. Voor meer info over de punten zie hier.

Maar er is ook debat, want de oppositie is duidelijk nu in verkiezingsmodus.

Zo is een voorstel om de scouts van Sint-Dominicus een bijkomende subsidie te geven van 8.350 EUR voor de bouw van een afvalhok niet heelhuids door het college gekomen. Het moet dus in de gemeenteraad komen en wordt alsnog unaniem goedgekeurd. Wel geeft het schepen de Foestraet (MR) de gelegenheid om in het openbaar te zeggen dat zij betreurt niet bij de besprekingen te zijn betrokken die met de scouts hebben plaatsgevonden, maar dat zij deze beslissing steunt. Maar waarom dan niet meteen in het college voor stemmen?

Een voorstel om een fietspad van Wezembeek naar Brussel door de Meiklokjeslaan te laten lopen heeft veel stof doen opwaaien. Een aantal bewoners verzet zich tegen het project omdat het een snelle fietsroute door een zeer stille straat leidt. Ook is de meerwaarde voor Kraainem van dit project niet evident omdat er al een redelijk fietspad-aanbod in die richting in omliggende straten bestaat. Het voorstel van de Werkgenootschap wordt verworpen met 6 onthoudingen en 16 neen stemmen.

In besloten zitting wordt het punt “bruiloften” behandeld. De felicitatieplechtigheden voor jubilarissen zijn al enige tijd gegroepeerd wegens personeelstekort om dit individueel te kunnen doen. Een amendement wordt aanvaard om één bepaald koppel individueel te ontvangen omdat zij de enigen zijn die een platina bruiloft vieren (70 jaar!). De oppositie vraagt zich af waarom de plechtigheden in september plaats vinden, en zien hierin een politieke manoeuvre van de meerderheid. Dit wekt verbazing. De data zijn door de diensten vastgelegd. Bovendien ziet burgemeester Waucquez (Kraainem-Unie) niet hoe men daar politiek voordeel uit kan halen gezien de 2 fracties uitgenodigd worden.

De mondelinge vragen brengen, zoals gewoonlijk, flink wat leven in de brouwerij. Zo wil raadslid Crucifix (MR) van de burgemeester weten of de gemeente zich formeel heeft verzet tegen de ontwikkelingsplannen van de luchthaven. Waucquez legt uit dat dit door de betrokken verenigingen werd gedaan – net als in Wezembeek-Oppem overigens. Maar dan blijkt dat dit een van tevoren ingestudeerd stukje politiek toneel is tussen Mevr. Crucifix en haar collega’s om aan te tonen dat de echte reden een gebrek aan consensus binnen de meerderheid zou zijn. Geen opbeurend schouwspel.

Bij uitzondering heeft de burgemeester daarna een vraag. Hij herinnert aan de leugens die bepaalde MR raadsleden op Facebook hebben verspreid over zijn beslissingen i.v.m. de recente garage sales. Hij wijst nogmaals op de ware toedracht van wat er toen is gebeurd, en wil weten van de auteur of zij één en ander al heeft rechtgezet. De dame in kwestie weigert te antwoorden en blijft naar haar scherm turen. Niet alleen de waarheid maar ook elementaire beleefdheid is geen prioriteit voor bepaalde raadsleden.

Dezelfde leden hebben op Facebook ook het gerucht verspreid dat mensen van Kraainem-Unie Télévie flyers uit brievenbussen zouden hebben verwijderd. Dit soort laster gaat de raadsleden van Kraainem-Unie te ver, zeker sinds het inmiddels duidelijk is geworden dat het hier om een “misverstand” gaat. Ook hier wordt door de burgemeester geëist dat er een rechtzetting komt. De smalende reactie hierop van de dames in kwestie belooft niet veel goeds voor de ethiek van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 25 juni om 19 uur.