De hoogtepunten van de gemeenteraad van 27 juli 2023

De gemeenteraadsvergadering begint met een dringend punt: het aftreden van de Algemeen Directeur. In juli hebben we vernomen dat Joelle Eggermont, na 11 jaar bij de gemeente Kraainem te hebben gewerkt, heeft besloten om haar functie eind augustus neer te leggen voor een nieuwe uitdaging in de particuliere sector. De diensten hebben twee documenten voorbereid waarin de functie van algemeen directeur wordt beschreven, die naar het wervingsbureau moeten worden gestuurd.

Vervolgens wordt het uitgestelde punt van eind juni besproken, met betrekking tot de eerste wijziging van het meerjarenplan voor 2023. Normaal gesproken zouden er geen vragen moeten zijn, aangezien alle discussies al hebben plaatsgevonden in de financiële commissie. De oppositie heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om al hun vragen te stellen. Raadslid Alain Van Herck (DéFi) zegt tevreden te zijn omdat de meeste van hun opmerkingen zijn meegenomen. Desondanks worden de projecten die zijn uitgesteld of opzij gezet onder de aandacht gebracht, en vraagt het raadslid hoe Kraainem zal communiceren met de burgers die wachten op rioleringen, de scouting, de sporthal, de Sint-Pancratiuskerk, enz.

Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Un ie) neemt de tijd om punt voor punt elke beslissing uit te leggen. Omdat de vragen altijd dezelfde zijn, zijn de antwoorden ook dezelfde. Het is waar dat het jammer is om sommige projecten te moeten laten vallen. Maar de autofinancieringsmarge blijft stabiel ondanks de externe kosten die met 3 miljoen zijn gestegen, zoals personeelskosten (die aanzienlijk zijn gestegen en de helft van het budget bedragen) en kosten voor externe consultants.

Met betrekking tot rioleringen: de projecten voor grootschalige wegwerken met externe aannemers blijven in de planning om te profiteren van aanzienlijke subsidies die gepaard gaan met deze werkzaamheden. Het project voor de renovatie van de lokalen van de Sint-Pancratius-scouts is uitgesteld. Ook de refter van basisschool Diabolo is uitgesteld. Alleen het vervangen van de refter zou op dit moment een nieuwe subsidieaanvraag voor een algeheel project met zich meebrengen, wat veel tijd zou kosten. De huidige situatie is echter niet definitief; de diensten zijn ermee bezig. De sporthal heeft dringend behoefte aan een grondige infrastructuurvernieuwing. Dit jaar 350.000 euro investeren alleen al in een verwarmingsinstallatie is mogelijk niet de juiste oplossing, omdat er moet worden nagedacht over een langetermijnproject in plaats van een gedeeltelijke renovatie van de bestaande infrastructuur. Daarom is besloten om het project voorlopig uit te stellen.

De renovatie van de Sint-Pancratiuskerk is niet gestopt. De oppositie verbaast zich erover dat de schepen van Financiën, Bertrand Waucquez, naar verluidt de aanbevelingen van het gemeentelijk managementteam niet heeft opgevolgd. De burgemeester neemt hun twijfels weg door uit te leggen dat rekening moet worden gehouden met de algemene economische situatie. De gemeente betaalt momenteel alleen al 1.200.000 euro aan lopende leningen. We hebben voorzichtig gespeeld, want als de situatie verslechtert, als de banken hun voorwaarden veranderen, kan dit ons evenwicht in gevaar brengen. Dit is ook het standpunt van de financieel directeur en verschillende leden van het managementteam, waarmee de burgemeester maandelijks vergadert om dit nauwlettend te volgen.

Alain Van Herck beweert dat de gemeentekas leeg is en dat het beheer “nonchalant” is geweest, en dat de gemeente daarom geen concrete acties heeft ondernomen voor het klimaat. Bertrand Waucquez weerlegt deze bewering eenvoudig door uit te leggen dat er momenteel bijna 8.500.000 euro op de rekening staat en dat de kas dus niet leeg is. In december krijgen we een duidelijker beeld van extra inkomsten. Voorlopig is echter besloten om geen nieuwe leningen aan te gaan, dus geen al te grote investeringen te doen, en daarom moesten sommige projecten worden geannuleerd of uitgesteld. Er zijn echter nog steeds verschillende klimaatmaatregelen gepland in het meerjarenplan, zoals de premie voor elektrische fietsen.

De rest van de punten betreft de goedkeuring van bepaalde reglementen en verslagen van algemene vergaderingen van intercommunales.

Bij de mondelinge vragen vraagt raadslid Van Herck of Kraainem maatregelen zal nemen tegen wild geparkeerde scooters in de gemeente.

Schepen van Mobiliteit, Johan Forton (Kraainem-Unie), legt uit dat dit punt in het college is besproken. Er is een parkeerplaats gepland aan de grens met onze buurgemeente Sint-Pieters-Woluwe. De rest van de gemeente wordt niet of minder beïnvloed, dus er zijn geen specifieke verzoeken geweest. Burgemeester Waucquez voegt eraan toe dat dit punt ook meerdere keren is besproken tijdens de vergaderingen van de politieraad WOKRA. Er is vastgesteld dat de procedures voor het ophalen van scooters door de takelwagen en boetes voor het niet naleven van de “dropzones” worden beheerd door het gemeentepersoneel van St-Pieters-Woluwe en St-Lambrechts-Woluwe, met steun van het Brussels Gewest. In Kraainem hebben we helaas niet de personele middelen om hetzelfde te doen.

Johan Forton voegt eraan toe dat er momenteel 9 exploitanten zijn, en dat het beheer ingewikkeld is, maar dat extra scooterparkeerplaatsen automatisch parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen zouden verminderen, wat niet gunstig zou zijn voor de burgers. Christiaan Marichal (MR), die net als Van Herck ook deel uitmaakt van de politieraad, voegt eraan toe dat is besloten dat het te vroeg is om te reguleren en niet erg realistisch.

Het einde van de gemeenteraadsvergadering stond in het teken van dankwoorden aan de Algemeen Directeur Joelle Eggermont, die binnen enkele weken haar functie zal verlaten. Een woord van dank namens raadslid Elisabeth de Foestraets (namens de fractie DéFi/MR/ind). Een woord van dank namens Luc Timmmermans (PK-KU) als voorzitter van de gemeenteraad, namens de hele gemeenteraad.

De volgende gemeenteraadsvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 29 augustus om 19.00 uur.