“Werken aan de Ring” :

openbare raadpleging Ring Oost

Een publieke raadpleging is begonnen op 16 november 2021 en zal lopen tot 14 januari 2022. Het betreft de geplande werken aan de Ring Oost van Brussel (met name ter hoogte van het Vierarmen knooppunt) die De Werkvennootschap voor het Vlaams Gewest beheertDeze publieke raadpleging geeft u de gelegenheid uw mening over het project te geven. 

Uw PK-KU-afgevaardigden hebben de startnota en de procesnota doorgenomen en ze hebben de door De Werkvennootschap georganiseerde informatiebijeenkomsten voor het publiek in december 2021 bijgewoond.

Om het u gemakkelijker te maken, hebben wij hieronder een samenvatting van de situatie en een standaardtekst opgenomen die u – zonder verplichting – kunt gebruiken als u op de enquête wil reageren.

Informatiesessies online op dinsdag 14/12 (NL) om 19:00 en woensdag 15/12 (FR) om 19:00
Inschrijving op
www.werkenaandering.be/nl/doe-mee/agenda

Wat moet u concreet doen om uw mening te geven:

Binnen enkele weken zal de gemeente zich officieel uitspreken over het project, hoogstwaarschijnlijk in een motie waarover zal worden gestemd tijdens de gemeenteraad van 21 december.

Daarnaast moedigen wij alle burgers van Kraainem, en in het bijzonder diegenen die in de buurt van de Vierarmen wonen, alsook al diegenen die gebruik maken van de Baron d’Huartlaan en vertrouwd zijn met de problemen van dit knooppunt, aan om individueel te reageren.

  • elke reactie moet individueel zijn en uitgaan van natuurlijke persoon of een rechtspersoon
  • Alternatief 1: afgifte van uw brief bij de gemeente met ontvangstbevestiging: hiervoor moet een afspraak worden gemaakt
  • Alternatief 2: u stuurt een aangetekende brief naar het adres
    • Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling,
    • Omgevingsplanning- en projecten
    • Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 7 1000 Brussel
  • Alternatief 3: u vult het formulier online in met een e-id of itsme-identificatieprocedure

Hoe meer reacties De Werkvennootschap ontvangt, deste zwaarder onze stem zal wegen!

Voorgestelde tekst voor het antwoord op de openbare raadpleging

Ik ben gekant tegen het verminderen van de Tervurenlaan van vier naar twee rijstroken voor automobilisten, zoals gepland in het kader van de heraanleg van het Vierarmen knooppunt. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een verschuiving van het verkeer naar de omliggende wegen en zal een negatieve invloed hebben op de mobiliteit in Kraainem, temeer daar de vernietiging van het viaduct Hermann-Debroux lijkt te worden bevestigd.    

Facultatief: Bovendien betwijfel ik het nut en de kosten van dergelijke grote werken om één van de assen van de Tervurenlaan met enkele tientallen meters te verleggen.