Verkiezingen van 26 mei 2019

 

FEDERALE VERKIEZINGEN (Kamer van Volksvertegenwoordigers)

De kieskringen voor deze verkiezingen komen overeen met de provincies, met toevoeging van een kieskring Brussel-Hoofdstad. In Vlaams Brabant mogen de kiezers van de zes faciliteitengemeenten uit de Rand, die samen het kieskanton Sint-Genesius-Rode vormen, stemmen op kandidaten op een lijst van de kieskring Vlaams Brabant of op die van de kieskring Brussel-Hoofdstad (Algemeen Kieswetboek, art. 89ter).

REGIONALE VERKIEZINGEN (Vlaams Parlement)

In de faciliteitengemeenten stemmen de kiezers voor de lijsten van hun provincie, Vlaams Brabant, dwz voor kandidaten die op de lijsten staan van Vlaamse politieke partijen of van de partij ‘Union des francophones’ (UF).

EUROPESE VERKIEZINGEN

Kiezers uit de faciliteitengemeenten hebben de keuze: stemmen voor kandidaten uit de lijsten van het Nederlandse of van het Franse kiescollege.

Zie hier alle kandidatenlijsten voor de drie verkiezingen zijn terug te vinden.

Meer info