Politiek en budget voor 2014-2019

Op 30 december 2013 heeft de gemeenteraad het BBC meerjarenplan 2014-2019 en het daarbij behorende budget goedgekeurd met 12 stemmen tegen 6. Kraainem-Unie heeft tegen gestemd. Waarom?

Een meerjarenplan (MJP)/budget voor zes jaar beleid dient in de Gemeenteraad gepresenteerd en gedebatteerd te worden. De oppositie is vanaf het begin uitgesloten van iedere voorbereiding van het MJP geweest, zowel qua inhoud als procedureel. Tijdens de commissie algemene financiering van 2013-11-19 werd voor het eerst een versie van het MJP gepresenteerd. Vervolgens hebben wij nog twee presentaties gehad: op 2013-12-03 en 2013-12-17, maar een debat over de prioriteiten heeft nooit plaatsgevonden. Het MJP is op de voorlaatste dag van het jaar als een voldongen feit gepresenteerd, en is uitsluitend het resultaat van discussies tussen de 3 partijen van Union (FDF, CdH, MR).

Een gemeente met de schuld die Kraainem nog moet afbetalen (15.9 miljoen op 31 december 2013) moet geen nieuw stadhuis bouwen in deze tijd van crisis en onzekerheid, tenzij daarvoor een brede consensus is. Die is er duidelijk niet (zie bij voorbeeld de resultaten van de peiling van oktober 2013).
Wij ondersteunen initiatieven voor de verbetering van de werkomstandigheden van het gemeentepersoneel, maar niet in de vorm van een bouwproject dat niet aan de gemeenteraad werd voorgelegd, en waarvan de cijfers slechts zeer gedeeltelijk in het budget staan.

Alternatieve voorstellen zijn blijkbaar niet onderzocht: wij denken bij voorbeeld aan synergieën (diensten, personeel, materiaal) met buurtgemeenten of een nieuw gebouw voor het OCMW dichtbij het bestaande gemeentehuis, zodat daar plaats vrijkomt voor de gemeentediensten.

Dit budget bevat vele andere ‘onduidelijkheden’. Wij hebben op onze vragen geen of nauwelijks antwoord gekregen.

De beleidsprioriteiten van Union voor de komende 6 jaar bestaan hoofdzakelijk uit investeringen in een nieuw gemeentehuis, enkele straten, en een synthetische grasmat voor de voetbalclub. Te weinig over de lamentabele staat van onderhoud van wegen en voetpaden, niets of weinig over de duurzame uitbreiding van de schoolinfrastructuur, kinderopvang en jeugd, veiligheid, of zorg voor de senioren. In de omgevingsanalyse van december 2012 werd nochthans duidelijk gesteld dat Kraainem met een sterk vergrijzende bevolking te kampen heeft. Er wordt wel een nieuwe belasting geheven op de bouw of verbouwing van zorgwoningen (punt 26 van de dagorde van de GR van 30 december 2013).

Het nieuwe meerjarenplan systeem is technisch een moeilijke overgang, die de gemeente ambtenaren met succes hebben volbracht. Dat is echter geen reden voor Union om er een slordige marktkraam van partijpolitieke projecten van te maken. Het is ook niet de bedoeling dat het nieuwe systeem gebruikt wordt om de financiële consequenties van beslissingen uit het verleden weg te moffelen. De burger, de belastingbetaler dreigt hiervan in de komende jaren de dupe te worden. Wij zullen u blijven informeren.