Mondmaskers, handelaars en CO2-meters in Kraainem

Tijdens de eerste gemeenteraad per videoconferentie deze dinsdagavond werden de verschillende maatregelen die werden genomen door de gemeente in het kader van de lockdown verduidelijkt.

Burgemeester Bertrand Waucquez, die enkele jaren in Azië heeft gewoond, had snel begrepen dat de Corona-crisis zeer ernstig was en dat snel actie moest worden ondernomen in het belang van de burgers:
• Op 5 maart werd een door de burgemeester ondertekende brief om de burgers aan te moedigen uiterst voorzichtig te zijn met betrekking tot Covid-19 in 24 uur in alle brievenbussen uitgedeeld door een team van vrijwilligers.
• Midden maart was Kraainem één van de eerste gemeenten die chirurgische maskers bestelde. Deze maskers zijn uiteraard in de eerste plaats bedoeld voor professionals in de medische sector en eerstelijnsverzorgers in Kraainem. Tot nu toe zijn er 1500 maskers uitgedeeld. Ook voor het personeel van de gemeente, het OCMW en de lokale politie waren al snel 200 stoffen maskers beschikbaar die door lokale vrijwilligers werden gemaakt.
• Naar aanleiding van de evolutie van de federale aanbevelingen om een stoffen masker te dragen bij het einde van de lockdown, werden bestellingen voor stoffen maskers voor de bevolking tijdens de week van 20 april gelanceerd. Verschillende burgerinitiatieven hadden al het voortouw genomen bij het organiseren van het maken en het uitdelen van stoffen maskers voor de bewoners. “Het verheugt me dat in Kraainem veel burgers zich al hebben uitgerust of een beroep hebben gedaan op burgerinitiatieven die maskers maken. We willen er echter voor zorgen dat iedereen die een mondmasker nodig heeft er één zal ontvangen en we zullen de bevolking snel informeren over hoe ze een masker kunnen krijgen van de gemeente”, aldus Bertrand Waucquez.

Een besloten gemeenteraad, in aanwezigheid van de 23 verkozenen, een primeur in Kraainem

Voor het eerst werd in Kraainem op dinsdag 28 april een gemeenteraad georganiseerd per videoconferentie door de voorzitter Luc Timmermans (Pro-Kraainem).

– De gemeenteraad stemde unaniem voor een gemeentelijke premie voor de kleinhandelaars en de horeca-zaken die in de periode van de lockdown werden verplicht te sluiten. Deze premie bestaat uit een bedrag van minimum 1250 eur, die kan worden verhoogd in functie van de duur van de verplichte sluiting en het aantal medewerkers die er worden tewerkgesteld. ‘Met deze beslissing wensen wij de lokale economie te herlanceren en de handelaars en horeca te helpen het hoofd te bieden aan de enorme uitdagingen waar ze voor staan’ aldus Bertrand Waucquez.

– Om de handelaars die open zijn gebleven en hun klanten te beschermen, heeft de gemeente midden maart overal plexiglaswanden laten installeren. De gemeente heeft hen ook een CO2-meter aangeboden om de luchtkwaliteit in hun lokalen te meten en ervoor te zorgen dat ze voldoende worden geventileerd, een belangrijke maatregel in de strijd tegen het corona-virus.

Constante communicatie

Om de volledige bevolking zo goed mogelijk te ondersteunen, zonder diegene die niet noodzakelijk toegang hebben tot het internet uit te sluiten, heeft de gemeente onder impuls van de Schepen van Communicatie en Sociale Zaken Marie-France Constant (Kraainem-Unie) verschillende initiatieven gelanceerd:

• Op 25 maart werd het hulpplatform “Kraainem Solidair” opgericht, waarbij vrijwilligers en hukpzoekenden met elkaar in contact worden gebracht
• Een “speciale editie Corona” van de gemeentelijke krant werd in alle brievenbussen verspreid
• Een regelmatige nieuwsbrief per email wordt rondgestuurd om de burgers aan te moedigen regelmatig de website van de gemeente te bezoeken, die dagelijks wordt bijgewerkt.

De gemeente en het OCMW hebben tevens alle senioren telephonisch gecontacteerd.