Kraainem organiseert zich!

Een hele waaier burgerinitiatieven zijn zich aan het ontwikkelen in Kraainem om mensen die hulp nodig hebben bij te staan. Sommige initiatieven zijn heel snel van de grond gekomen, zoals de Facebookgroep “Coronavirus solidarité Kraainem van Marc Bogaert, die al meer dan 40 jaar in Kraainem woont. Elke dag worden vele boodschappen gedeeld over de actualiteit en wederzijdse hulp. De groep telt reeds 300 leden.

Om al die goede wil doeltreffend te coördineren en op de best mogelijke manier de vraag om hulp te beantwoorden, lanceert de gemeente Kraainem het platform “Kraainem Solidair”. Dank zij dit platform zal de gemeente de vrijwilligers in contact kunnen brengen met mensen die hulp nodig hebben om boodschappen te doen, naar de apotheek te gaan, met hun hond te gaan wandelen, …

Communiceren is cruciaal. De gemeente heeft hierin het voortouw genomen. De scholen hebben onmiddellijk en voortdurend berichten ontvangen. Begin maart heeft de burgemeester aan alle bewoners een brief gericht die op één avond tijd door vrijwilligers in de brievenbussen is bezorgd. De gemeente informeert de inwoners ook door het versturen van een nieuwsbrief (klik hier om u in te schrijven).

Sinds deze week zijn in de gemeentelijke diensten en in alle apotheken plexiglas afschermingen geplaatst. Met dank aan de gemeentelijke diensten!

Op gemeentelijk niveau werd een crisiscomité opgericht om de noodzakelijke beslissingen te nemen met betrekking tot het welzijn van alle inwoners. Deze groep komt elke dag samen per videoconferentie en bepaalt concrete acties. Het College van burgemeester en schepenen vergadert ook nog steeds elke week per videoconferentie. De gewone dossiers worden dus verder behandeld (bouwaanvragen, …). Wat de gemeenteraad betreft, werd de sessie van 31 maart vanzelfsprekend afgelast, en een oplossing staat ter discussie voor de sessie van april (de reglementering voor de gemeenteraden werd versoepeld naar aanleiding van de maatregelen die we nu moeten ondergaan). Het OCMW doet ook zijn best om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze medeburgers te blijven aanbieden (thuiszorg,…).

De bevolking staat erop, hulde te brengen aan alle zorgmedewerkers en alwie betrokken is bij de eerstelijnszorg: elke avond om 20u is er een golf van steun die zich stilaan laat horen in de straten van Kraainem. Sommige buurten van de gemeente zijn al heel “creatief” met gsm, potten en pannen, emmer, muziek, tam-tam, enz. Aarzel niet om een wit laken of een Belgische vlag aan uw venster te laten wapperen als u niet buiten kan.

We zouden onze afzondering of onze “gunstige” situatie te baat kunnen nemen om als burgers te handelen en te proberen iets te doen voor anderen. Opgelet als u een buur of een andere persoon helpt: het is uiterst belangrijk om alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deponeer wat u meebrengt op een bereikbare plaats (vensterbank…).

De komende dagen zullen beslissend zijn. We moeten onze krachten bundelen. Samen en solidair zullen wij deze lastige fase te boven komen.

Zorg voor uzelf en voor de anderen.