Gemeenteraad van 28 november 2017

De gemeente Kraainem denkt groen, vandaar dat gemeenteraadsleden hun documenten niet meer op papier ontvangen maar online lezen op een beveiligde website. Tenminste, wanneer de wifi van het gemeentehuis het doet, en dat was op 28 november niet het geval. De voorzitter probeert nog te vergaderen zonder documenten maar dat gaat zelfs de leden van Union te ver. Na een goed half uur worden de documenten (op papier) alsnog uitgedeeld.

De vergadering is vooral interessant voor wat de meerderheid (Union) weigert te bespreken, zoals het voorstel van Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) om samen met Wezembeek-Oppem het kabinet van de Minister van Justitie te contacteren om een volwaardig Vredegerecht in Kraainem te houden. “Niet nodig, wordt al aan gewerkt” klinkt het vanuit Union. Inderdaad: een lid van Défi heeft een online petitie georganiseerd tegen het sluiten van het vredegerecht. De actie is dus nu niet gemeentelijk maar dient vooral om Défi in een goed daglicht te stellen, en vooral om een interessante lijst e-mailadressen aan te leggen voor de komende verkiezingen.

Een punt van hoogdringendheid van Kraainem-Unie over pogingen van Medi-Market om in het nieuwe ex-postkantoor 350 m2 te huren (met alle verkeersellende van dien) werd ook niet besproken. Wel bleek na afloop dat het gevaar inmiddels geweken was, zij het omdat Kraainem-Unie de zaak openbaar had gemaakt.

Raadslid Waucquez rapporteert over de “Smart Cities” bijeenkomst van VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) waar hij Kraainem heeft vertegenwoordigd met mandaat van de gemeenteraad. In die context wordt nu aan alle deelnemende gemeenten gevraagd om relevante projecten aan te dragen om slimme oplossingen voor praktische problemen te vinden. Zijn suggestie om hiervoor een werkgroep op te richten en een artikel in het gemeentelijk infoblad te publiceren gaat de meerderheid echter veel te ver. “Vooral niet meedoen, wel luisteren naar wat anderen doen”, luidt het devies van ons proactieve en moderne bestuur.

Op een vraag van Carel Edwards (Kraainem-Unie) over de gemeentelijke begraafplaats komt het volgende antwoord: men heeft nog steeds geen antwoord op de vraag welk reglement van toepassing is op de Joodse begraafplaats van Kraainem (de vraag wordt al drie jaar gesteld). Voorts is het gemeentearchief in een dermate slechte staat dat de bewijslast om aan te tonen dat een graf al dan niet een effectieve eeuwige concessie is (dus van voor 1971) bij de familie en nabestaanden ligt en niet bij de gemeente.

Volgende vergadering op 19/12/2018 om 18u30