Gemeenteraad van 27 februari 2018

 

Naar aanleiding van een onduidelijkheid in het officieel verslag van de laatste gemeenteraad, is het idee om de gemeenteraden te registreren opnieuw op tafel gelegd. Sinds het begin van de legislatuur heeft Kraainem-Unie aangedrongen op dergelijke registraties. Blijkt dat nu ook de meerderheid er voor te vinden zou zijn. Nu wordt het afwachten of het ook concreet zal gerealiseerd worden (een aanpassing in het intern reglement is daarvoor noodzakelijk).

Het college van burgemeester en schepenen heeft eindelijk een akkoord gevonden omtrent de verdeling van de bevoegdheden. Sinds begin januari 2016 (sinds Dorothée Cardon de Lichtbuer burgemeester is geworden in de plaats van Véronique Caprasse), kwamen de burgemeester en schepenen onder elkaar namelijk niet overeen wie welke bevoegdheden zou overnemen.

Vanaf nu is het :

  • Dorothée Cardon de Lichtbuer : Politie – veiligheid, burgerlijke stand – bevolking, communicatie en evenementen
  • Véronique Caprasse : kindbeleid, verzustering, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs
  • Elisabeth de Foestraets : milieu en omgeving, sociale zaken en gezondheid, preventie
  • Françoise Devleeschouwer : stedenbouw, financiën, sport
  • Olivier Joris : openbare werken, jeugd, ICT, patrimonium, mobiliteit
  • Thierry Van de Plas : kerkhof, joods kerkhof, cultuur, personeel

Natuurlijk schrikt men dat plots weer bevoegdheden zijn toegewezen aan Thierry Van de Plas. Zijn bevoegdheden werden namelijk geschrapt door het college van burgemeester en schepenen toen hij negationistische uitspraken had gemaakt in oktober 2014 (meer info).

Het meerjarenplan en het budget 2018 zijn gestemd. Open heeft tegen gestemd, Kraainem-Unie heeft zich onthouden gezien meerdere onduidelijkheden, waaronder omtrent de Hoeve van Deuren en het Pikdorenveld.

Naar aanleiding van de vervanging van Arnold d’Oreye door Françoise Devleeschouwer is er een stoelendans aan de gang betreffende de samenstelling van de commissies. Te onthouden dat Dominique Houtart (Union-MR) voorzitter wordt van de commissie van administratieve aangelegenheden (waaronder, tot onze grote verwondering, ook vragen betreffende mobiliteit). Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) vraagt dat een vergadering wordt gepland om de toekomst van het Pikdorenveld te bespreken.

Op vraag van Alain Van Herk (Union – Défi), werd een motie omtrent het behouden van de faciliteiten in de gemeente Ronse gestemd. In deze motie wordt ondermeer gevraagd aan de federale regering om niet in te gaan op de vraag om de wet betreffende de faciliteiten te herzien en om zich te verzetten tegen een herziening van de lijst met gemeenten met faciliteiten (voor de volledige tekst klik hier). Open heeft tegen gestemd, Kraainem-Unie heeft zich onthouden aangezien er geen enkele reden is om te geloven dat de faciliteiten in Ronse zouden verdwijnen. Inderdaad, om faciliteiten te verwijderen is een 2/3de meerderheid nodig in het federaal parlement. Wat natuurlijk ondenkbaar is.

Een motie omtrent huiszoekingen werd gestemd (Union-Défi, Union-CdH en Kraainem-Unie : ja – Union-MR : onthouding – Open : neen). Deze motie vraagt o.a. aan het federaal parlement om de wet betreffende huiszoekingen af te wijzen (voor de volledige tekst, klik hier).

Johan Forton (Kraainem-Unie) stelt opnieuw de vraag welke oplossingen worden voorzien voor de scouts eenheden 39 en 88. Olivier Joris leest verschillende opties voor, afhankelijk van het gebruik (kampmateriaal stokkeren of ontmoetingsplaats): het vroegere vredegerecht, de scholen, de zaal Cammeland, de sporthal, de Hoeve van Deuren. Wat de nieuwe polyvalente zaal betreft, heeft het college de toewijzing goedgekeurd op 14/02/2017. De sloopwerkzaamheden van de zaal PAT zullen echter niet beginnen voor juni 2018.

Volgende gemeenteraa : 27 maart 2018