Samenvatting van de gemeenteraad van 26 september 2017

De voorzitter wordt boos als wij de gemeenteraad een circus noemen. Dit keer was het echter ook nog eens een marathon die tot middernacht geduurd heeft.

De hoofdschotel was de discussie of Kraainem al dan niet Vivaqua verlaat. Deze Brusselse intercommunale levert al sinds jaren ons drinkwater en zorgt voor de riolering en (in theorie) voor afwatering. Zij is nu samengegaan met Hydrobru – dat een schuldenlast van 600 miljoen torst. Om te vermijden dat de prijzen voor water aan- en afvoer nog sneller stijgen dan zij al doen hebben een aantal randgemeenten besloten uit te treden. Ook Kraainem nam op 26 september deze beslissing, zij het na een schorsing van de vergadering, hevige debatten – merendeels binnen de meerderheid – en pogingen van Défi om dit tegen te houden (zoals ook in Wezembeek-Oppen gebeurd is). Enkel Défi heeft tegen het vertrek uit Vivaqua gestemd, en dit om zuiver communautaire redenen. Dankzij een alternatieve meerderheid hebben de rede en het goed verstand het gehaald, en heeft de gemeenteraad het vertrek uit Vivaqua goedgekeurd, zoals trouwens alle andere betrokken gemeenten. Kraainem-Unie heeft dit dossier grondig bestudeerd en zelf alternatieven voorgesteld aan het College. Wat voor Kraainem-Unie een evidente zaak is (nl. om uit te stappen uit Vivaqua in het belang van de gemeente en de burgers) is het voor de meerderheid allerminst….

Kraainem-Unie wilde weten hoe het nu zat met dat gebouw aan de Dezangrélaan, schuin tegenover het gemeentehuis, dat ooit door de gemeente is opgekocht met een sociale bestemming (de zg. Hoeve van Deuren). Het OCMW is hierin geïnteresseerd omdat haar eigen ruimte niet meer voldoet, en zou hier ook sociale woningruimte in willen zien. Schepen d’Oreye wil hier echter niets van weten maar wil ook niets kwijt over de verkoopplannen die duidelijk voor dit gebouw bestaan gezien de inkomsten uit die verkoop die nu in het budget voor 2018 staan. Op de vraag of hij nu wel of niet in contact was met immobiliën promotoren gaf hij een ontwijkend antwoord. Wel werd er met meerderheid van stemmen besloten dat er aan de sociale bestemming van dit gebouw in de toekomst niets verandert. De Défi leden onthielden zich van stemming. Had Kraainem-Unie dit onderwerp niet aangehaald tijdens de vorige gemeenteraden was de hoeve van Deuren waarschijnlijk al verkocht aan een immobiliën agentschap.

Open had vragen over hoe het nu zit in de relaties tussen het management van de gemeentediensten, de burgemeester en het College. De gemeentesecretaris is al sinds maanden in ziekteverlof, samenwerking tussen het politieke niveau en de diensten hapert al sinds lange tijd, er worden fouten gemaakt in dossiers, en ook zouden de evaluatieprocedures van de managers niet worden gevolgd. Echt duidelijke antwoorden moet men hier niet op verwachten. Dat heeft men wel gekregen van de gouverneur van de provincie. Die heeft beslist dat een stemming van de gemeenteraad op 28 maart 2017 – over het al dan niet aanblijven van de burgemeester – onwettig was omdat men destijds de burgemeester onterecht gevraagd heeft de zaal te verlaten. U ziet waar deze legislatuur mee bezig is.

De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) heeft een initiatief ontwikkeld waarbij alle lokale besturen kunnen deelnemen aan een werkgroep “Smart City”. De bedoeling is om leefbaarheid en veiligheid aan te pakken met efficiënter gebruik van ICT, data en technologie. Het College had hier nog nooit van gehoord (dit punt werd door Kraainem-Unie op de agenda gezet), maar zag blijkbaar geen gevaar voor eigen zaak om Bertrand Waucquez van Kraainem-Unie af te vaardigen uit naam van het bestuur voor een vergadering in oktober.

Naarmate middernacht naderde werden de punten op een steeds meer chaotische manier afgehandeld. Het ging over het verder stijgende budget voor de bouw van de nieuwe Zaal Pat (van ong. 1 miljoen naar 2 miljoen), over de bedrijfsvoertuigen van diensthoofden, de overlast rond de Shisha bar in de Jef Thumastraat, asbest in gebouwen die gesloopt moeten worden, de bouw op de plaats van de oude Post, enz., enz. Weinig duidelijkheid, onverstaanbare antwoorden, een schepen die clown speelde door de antwoorden zo snel op te lezen dat niemand een woord kon verstaan, enz., enz.

U kunt erop rekenen dat deze punten op de agenda blijven tot wij antwoord krijgen.