Gemeenteraad van 24 oktober 2017

Wat moet u weten over wat er beslist is?

Vivaqua

Eerst en vooral dat Kraainem een nieuwe watermaatschappij heeft gekozen. Wij hebben 87 km waterleiding en gebruiken met ons allen per jaar meer dan 580.000 m3 water. Ook onze rioleringen vallen onder het nieuwe contract. Waarom hebben wij Vivaqua verlaten? Omdat deze Brusselse intercommunale Hydrobru heeft overgenomen, een andere intercommunale die echter diep in de schuld zit, een signaal voor de Vlaamse randgemeenten om op vreedzame manier van Vivaqua te scheiden. Doen wij dat niet dan stijgt voor alle verbruikers de factuur nog sneller dan hij al doet.

Fluxys

In de zaal zat veel publiek uit de Alfons Lenaertsstraat. Op 50 m van hun huizen is Fluxys al begonnen om een drukreduceerstation voor gas te bouwen, ook al is de gemeente hiertegen in beroep gegaan. De schepen voor milieu (Elisabeth de Foestraets) heeft haar best gedaan om te overtuigen dat het bestuur de belangen van de bewoners verdedigt. Op een vraag van Marie-France Constant (Kraainem-Unie) waarom het college van burgemeester en schepenen dan in 2016 de initiële vergunningen heeft gegeven had zij echter geen antwoord. Dat was de verantwoordelijkheid van de schepen voor stedenbouw (Arnold d’Oreye de Lantremange), zo heette het, en die had de zaal verlaten. Dit oogstte een honend gelach en unaniem handgeklap vanuit het publiek en in de raad. De mensen uit de Lenaertsstraat zijn net zo ongerust naar huis gegaan als ze gekomen waren.

Pikdorenveld

Johan Forton (Kraainem-Unie) stelt voor om de administratieve dubbelzinnigheid van bestemmingsplannen, mobiliteitsplannen, enz. voor de groene zones aan te pakken. Er blijven nl. geruchten gaan over bouwplannen op het veld tegenover de supermarkten aan de Wezembeeklaan (het zg. Pikdorenveld). Hij stelt een buurt-enquête voor om de bewoners te vragen wat zij willen: landbouw, handelszone of woonwijk. Voor de schepen (Olivier Joris) was dit onmogelijk. Voor hem zit alles vast in Vlaamse administratieve procedures. Op een voorstel om gewoon een brief te sturen aan de bewoners met een paar simpele vragen werd niet ingegaan. Bewoners raadplegen voor er een beslissing is genomen? Allez gij…

Hoeve van Deuren

Aan duistere plannen om een gemeente-eigendom aan promotors te verkopen (de zg. Hoeve van Deuren, in de Dezangrelaan) schijnt een einde gekomen. Het gebouw wordt verkocht aan het OCMW die daar samen met de woningbouw maatschappij “Elk Zijn Huis” een sociale bestemming aan gaat geven. Wij blijven dit op de voet volgen.