Enquête 2024

Sinds 2018 zetten we ons met hart en ziel in om de levenskwaliteit in Kraainem te verbeteren. Om op de positieve verandering en nieuwe dynamiek te kunnen verderbouwen vragen we naar uw ideeën en suggesties zodat deze kunnen verwerkt worden in ons programma 2024-2030.

Deze enquête betreft niet alleen een selectie van onontkoombare thema’s die alle burgers betreffen:

  • gastvrije, sociale & veilige gemeente

  • groene, duurzame & propere gemeente

  • gemeente waarin iedereen zich in goede omstandigheden kan verplaatsen

Maar geeft u ook de gelegenheid om ons jullie prioriteiten en suggesties voor jullie wijk te melden.

Laten we samen aan de toekomst van kraainem bouwen!

Vul hier het antwoordformulier

Bij voorbaat dank voor uw deelname!