“Curieuze Neuzen”, de resultaten

De resultaten van het onderzoek “Curieuze Neuzen” zijn in “De Standard” gepubliceerd. Een kleurenschaal toont de luchtkwaliteit aan (NO2-concentratie) die in heel Vlaanderen in de maand mei gemeten werd.

Alhoewel onze gemeente naast de Ring en de E40-snelweg ligt zijn de resultaten voor Kraainem geruststellend. Hieruit kan worden afgeleid dat de groene zones van de gemeente een belangrijke rol spelen om de luchtvervuiling te reguleren. Het is dus belangrijk en dringend om ze te beschermen (zie verkiezingsprogramma).

Wat is het onderzoek “Curieuze Neuzen”?

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk onderzoek waaraan 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen deelnamen. In Kraainem waren er 25 deelnemers. De concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht werd gedurende de hele maand mei gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer. Dank zij dit onderzoek kunnen we beter inschatten wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid.

Waarom is stikstofdioxide zo belangrijk?

Omdat het een maatstaf is van luchtverontreiniging veroorzaakt door verkeer. Het is ook een goede indicator van (ultra) fijnstof waarvan de impact op de gezondheid steeds duidelijker wordt. De studies zijn nog in een vroeg stadium maar we weten nu al dat we hierop moeten gaan letten.
Wanneer men eind september de resultaten van de “CurieuzeNeuzen”-actie krijgt, dan kan men die naast andere data leggen van bijv. de zg. “floating car data” (verkeerssimulaties op basis van gsm signalen) en resultaten van andere metingen. Zo moet men een beter beeld krijgen van dit complex fenomeen.
Wij brengen een groot deel van onze tijd door in binnenruimtes (thuis, werk, enz.). De kwaliteit van de lucht daar hangt uiteraard samen met de kwaliteit van de buitenlucht. Wilt u hier meer over weten, volg dan een Frans-Waals-Vlaams interregionaal project op dit gebied dat in 2017 van start is gegaan:
www.etair.eu